Privacyverklaring

Wij zijn blij met uw belangstelling voor onze webshop. Het beschermen van uw privacy is voor ons heel belangrijk. Hieronder informeren wij u uitvoerig over de omgang met uw gegevens. Uw gegevens worden verwerkt op basis van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Verantwoordelijk voor gegevensverwerking (art. 4 nr. 7 AVG):

 

Onlineprinters GmbH
Dr.-Mack-Straße 83 
90762 Fürth 
Duitsland

1. Gebruik van de webshops

U kunt onze webshops bezoeken zonder gegevens over uzelf te verstrekken. Bij het oproepen van een website slaat de webserver automatisch een server-logfile op, die bijv. de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijdstip van de oproep, de hoeveelheid verzonden gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep vastlegt. Dit dient volgens art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG ter behartiging van onze in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen, om ervoor te zorgen dat de site probleemloos werkt en om ons aanbod te verbeteren. 

1.1 Hosting

Alle gegevens die in het kader van het gebruik van onze webshops worden verzameld, worden opgeslagen op servers van WEBSALE AG, Gutenstetter Straße 2, 90449 Neurenberg, Duitsland, als onderdeel van een verwerking namens ons. Diensten die op andere servers worden verwerkt, worden hieronder toegelicht.

1.2 Geolocatie

Als u door op de knop te klikken volgens art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG uw toestemming geeft, wordt het land van waaruit u onze website oproept aan de hand van uw IP-adres bepaald, om u evt. door te sturen naar ons aanbod dat is afgestemd op uw locatie en uw taal. De hierbij verwerkte gegevens worden na het sluiten van uw browser gewist.


2. Verzameling van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens, wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in verband met uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt of wanneer u een klantenaccount aanmaakt. Welke gegevens er worden verzameld, blijkt uit de formulieren waar u de gegevens invult. Verplichte velden worden als zodanig gemarkeerd, omdat wij deze gegevens volgens art. 6 lid 1 zin 1 sub b AVG absoluut nodig hebben voor het behandelen van uw contactopname, het aanmaken van het klantenaccount of voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Na volledige afwikkeling van de overeenkomst of verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van eventuele fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden op een verdergaand gebruik van gegevens, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. U kunt uw klantenaccount verwijderen via de hiervoor voorziene functie in het klantenaccount of door een bericht naar ons te zenden.


3. Doorgeven van gegevens

3.1 Verwerken van betalingen

Afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode in het bestelproces sturen wij u door naar de desbetreffende betalingsprovider, die de gegevens die nodig zijn voor betaling zelf verzamelt. U moet hiervoor een account aanmaken bij de betalingsprovider of inloggen in een bestaand account. In dat geval is de privacyverklaring van deze dienstverlener van toepassing. Wij ontvangen van de betalingsprovider alleen informatie dat de betaling is gedaan, zodat wij het bestelproces kunnen voortzetten. Voor het verwerken van betalingen kan het zijn dat wij uw betalingsgegevens nodig hebben. Dit dient voor de uitvoering van de overeenkomst volgens art. 6 lid 1 zin 1 sub b AVG.

3.2 Kredietwaardigheidscontrole betaling na facturatie of incasso

Wanneer wij vooraf een prestatie leveren, bijv. bij betaling na facturatie of incasso, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk informatie over de identiteit en kredietwaardigheid in te winnen bij gespecialiseerde kredietinformatiebureaus. Dit dient volgens art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG ter behartiging van onze in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen bij het vermijden c.q. tot een minimum beperken van betalingsuitval. Wij verzenden uw persoonsgegevens die nodig zijn voor het beoordelen van de kredietwaardigheid naar de volgend(e) bedrijf/bedrijven:

Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlijn, Duitsland, tel. +49 30473929-000

3.3 Drukgegevens met persoonsgegevens

De door u verstrekte drukgegevens geven wij namens u door aan de drukproductie. Aangezien deze gegevens persoonsgegevens van derden kunnen bevatten, verstrekken wij u bij elke bestelling een AVG-conforme "Overeenkomst inzake de verwerking van persoonsgegevens in opdracht" volgens art. 28 AVG. U kunt de inhoud van deze overeenkomst tijdens het bestelproces inzien en controleren, vlak voordat u de bestelling afrondt. U ontvangt het document als bijlage (PDF) bij de bestelbevestiging, die wij u direct na uw bestelling per e-mail sturen.

3.4 Trusted Shops Trust Badge

In onze webshop is de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd om u te informeren over het Trusted Shops-keurmerk, eventuele klantbeoordelingen en het aanbod van Trusted Shops-producten voor kopers na een bestelling. Dit dient ter behartiging van onze in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen in een optimale marketing door het mogelijk maken van veilig kopen volgens art. 6 lid1 zin 1 sub f AVG.

Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een server-logfile op, die ook uw IP-adres, datum en tijdstip van de opvraag, de hoeveelheid verzonden gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de opvraag vastlegt. Afzonderlijke toegangsgegevens worden opgeslagen in een veiligheidsdatabase voor de analyse van veiligheidsincidenten. De logfiles worden uiterlijk 90 dagen na aanmaken automatisch verwijderd.

Andere persoonsgegevens worden alleen naar Trusted Shops GmbH verzonden als u na het voltooien van een bestelling kiest om Trusted Shops-producten te gebruiken of als u zich al geregistreerd hebt om deze te gebruiken. De tussen u en Trusted Shops gesloten overeenkomst is van toepassing. Hiervoor vindt een automatische verzameling van persoonsgegevens uit de bestelgegevens plaats.

Dit is een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Informatie over hun privacyrichtlijnen https://www.trustedshops.nl/juridische-informatie/

3.5 Verzending van gegevens naar derde landen

Indien gegevens met uw toestemming of in het kader van een belangenafweging van zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen worden verzonden naar servers van de volgende aanbieders in derde landen, is onze samenwerking met deze aanbieders volgens art. 46 AVG gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie, tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring.

 • In deze privacyverklaring genoemde Google-diensten: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland en Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Informatie over hun privacyrichtlijnen: https://policies.google.com/privacy?hl=nl
 • In deze privacyverklaring genoemde Microsoft-diensten (Bing): Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland en Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Informatie over hun privacyrichtlijnen: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement
 • Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk,Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland en Adobe Inc. 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA. Informatie over hun privacyrichtlijnen: https://www.adobe.com/nl/privacy.html


4. Reclame per e-mail en post

4.1 Reclameboodschappen per e-mail

Wij verzamelen de adresgegevens voor e-mailverzending die wij uitvoeren via dienstverlener Inxmail GmbH, Wentzigerstraße 17, 79106 Freiburg, Duitsland. Deze dienstverlener werkt voor ons in het kader van een verwerking namens ons volgens art. 28 AVG. Informatie over zijn privacyrichtlijn: https://www.inxmail.com/data-conditions

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruikmaking van uw e-mailadres of uw eventueel gegeven toestemming hiervoor intrekken door op de afmeldlink in de toegestuurde e-mail te klikken of door een bericht te sturen naar onze klantenservice. Er ontstaan hierbij geen andere kosten dan de verzendkosten volgens het basistarief. U kunt op dezelfde manier bezwaar maken tegen het gebruik van uw postadres door ons voor reclamedoeleinden.

4.1.1 Abonneren op de e-mailnieuwsbrief 

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief gebruiken wij de hiervoor noodzakelijke of vrijwillig door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen op grond van uw toestemming volgens art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG.

Behalve de bovengenoemde herroepingsmogelijkheden kunt u zich ook altijd voor de nieuwsbrief afmelden via uw klantenaccount.

4.1.2 Productaanbeveling per e-mail

Wanneer wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een artikel of een geleverde dienst en u hier geen bezwaar tegen hebt gemaakt, behouden wij ons op grond van artikel 11.3 Telecommunicatiewet het recht voor u regelmatig aanbiedingen per e-mail toe te sturen over soortgelijke producten als de reeds gekochte producten uit ons assortiment. Dit dient tevens ter behartiging van onze in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen in het benaderen van onze klanten via reclame volgens art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG.

4.2 Postreclame

Om onze klanten via reclame te benaderen gebruiken wij tevens uw postadres voor het toezenden van aanbiedingen en informatie over onze producten per post. Dit dient ter behartiging van onze in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen in het benaderen van onze klanten via reclame volgens art. 6 lid1 zin 1 sub f AVG. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze toezending door een bericht te sturen naar onze klantenservice. Er ontstaan hierbij geen andere kosten dan de verzendkosten volgens het basistarief.


5. Cookies – toestemming en beheer

Om uw bezoek aan onze webshop tot een aangename winkelervaring te maken, maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparatuur kunnen worden opgeslagen.

Om u uitgebreid te informeren over de hieronder vermelde cookietechnologieën en om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door technologieën waarvoor uw toestemming vereist is te vragen, te beheren en te documenteren, maken wij gebruik van een consent management service . Dit is vereist om te voldoen aan de wettelijke verplichting die wij hebben op grond van art. 6 lid 1 zin 1 sub c AVG, om uw toestemming te kunnen aantonen volgens art. 7 lid 1 AVG.

Cookies afwijzen en toestemming herroepen

U kunt uiteraard ook ieder niet-noodzakelijk cookie via de consent management service apart instellen. Uitgebreide informatie vindt u tevens bij de consent management service, die wij u bij het eerste bezoek aan onze webshop en daarna ter beschikking stellen.

5.1 Noodzakelijke cookies

Dankzij de technisch noodzakelijke cookies werkt onze webshop optimaal. Deze maken essentiële basisfuncties zoals navigatie op de website of de juiste weergave in uw internetbrowser mogelijk en kunnen daarom niet worden gedeactiveerd. Dit dient ter behartiging van onze in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod volgens art. 6 lid1 zin 1 sub f AVG.

Usercentrics Consent Management Platform

De noodzakelijke consent management service is een aanbod van Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Duitsland, die namens ons uw gegevens verwerkt. Als u onze website bezoekt slaat de webserver van Usercentrics GmbH een server-logfile op, die ook uw geanonimiseerde IP-adres, datum en tijdstip van uw bezoek, informatie over apparatuur en browser en informatie uw toestemmingsgedrag omvat.

Google Tag Manager

Om diensten voor op het gebruik gebaseerde reclame te beheren gebruiken wij Google Tag Manager. De Tag Manager zelf is een cookieloos domain en registreert geen persoonsgegevens.

Google reCAPTCHA

De Google reCAPTCHA-functie dient om misbruik te voorkomen. Deze service controleert of gegevens die op een website worden ingevoerd, afkomstig zijn van een mens of van een geautomatiseerd programma.

Adobe Fonts

Adobe Fonts is een lettertypeservice van Adobe Systems Software Ireland Limited. Deze biedt toegang tot een bibliotheek van lettertypen en stelt ons in staat om geschikte lettertypen te gebruiken. Adobe gebruikt informatie van websites die Adobe Fonts gebruiken om de Adobe Fonts-service te leveren en inzicht te krijgen in problemen met de levering of het downloaden.

Google Fonts

Wanneer u onze website bezoekt, maakt de browser tijdens het laden verbinding met de servers van Google. Daarbij geeft uw browser verschillende informatie door om een uniforme weergave van de website mogelijk te maken. De lettertypebestanden worden een jaar lang opgeslagen op het gebruikte apparaat. Dit verbetert de laadtijden van websites waarop Google-lettertypen worden gebruikt.

Onlineprinters-cookies

Om de communicatie tussen u en onze webshop comfortabeler te maken, slaan wij gebruiksgegevens (ID's en flags) op in uw browser-cache. De browser onthoudt dan bijvoorbeeld of u als bezoeker al akkoord bent gegaan met cookies. U krijgt dan niet bij elk bezoek steeds weer het cookie-venster te zien.

Websale-cookies

De cookies van onze hostingprovider Websale zijn technisch noodzakelijke cookies, die onze website optimaal laten functioneren. Deze cookies maken belangrijke basisfuncties mogelijk, zoals navigatie, login of winkelmandjesbeheer, maar ook functies die beschermen tegen eventuele cyberaanvallen. Hostingprovider is WEBSALE AG, Gutenstetter Straße 2, 90449 Neurenberg, Duitsland.

5.2 Service-cookies

Met de service-cookies kunnen wij de gebruiksvriendelijkheid van onze webshop verbeteren. Met uw toestemming volgens art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG gebruiken wij deze cookies om onze producten en inhoud zodanig aan u te presenteren, dat uw bezoek aan onze website een prettige winkelervaring voor u wordt.

Chattool Userlike

Met de chattool Userlike kunt u live chatten met onze klantenservice als u vragen heeft over ons aanbod, als alternatief voor het gebruik van het contactformulier. Hiervoor wordt een chatwidget in de vorm van een broncode op uw apparaat geladen en uitgevoerd om de chat mogelijk te maken. Dit is een aanbod van Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Keulen, Duitsland (www.userlike.com).

5.3 Statistieken-cookies 

Met gepseudonimiseerde informatie kunnen wij onze aanbiedingen nog beter afstemmen op uw behoeften. Met uw toestemming volgens art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG gebruiken wij statistieken-cookies, die evalueren welke functies op onze website hoe vaak worden gebruikt. Ze helpen ons ook te begrijpen welke inhoud en producten op onze site voor u bijzonder interessant zijn.

Google (Universal) Analytics

Google (Universal) Analytics is een webanalysedienst die helpt om beter te begrijpen hoe bezoekers een website gebruiken, om op basis daarvan optimalisatiestrategieën te ontwikkelen. De hiermee verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar Google verzonden en daar opgeslagen Door de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt hierbij het IP-adres vóór verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of naar andere verdragslanden van het akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in speciale gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google verzonden en daar ingekort.

Google (Universal) Analytics wordt via onze partner Trakken Web Services GmbH, die in het kader van een verwerking namens ons volgens art. 28 AVG werkt, als subverwerker geïntegreerd.

econda Analytics

econda is een webanalysedienst die helpt om beter te begrijpen hoe bezoekers een website gebruiken, om op basis daarvan optimalisatiestrategieën te ontwikkelen. De hiermee verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar econda verzonden. Vervolgens worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen gemaakt, die echter niet worden samengevoegd met persoonsgegevens, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend. Na het wegvallen van het doeleinde en na gebruik door ons worden de in dit verband verzamelde gegevens gewist. Deze technologie is een aanbod van econda GmbH, Zimmerstr. 6,76137 Karlsruhe, Duitsland (www.econda.de/en).

Google Ads Conversion

Wij gebruiken de onlinemarketingtool Google Ads Conversion om advertenties te plaatsen in het Google-advertentienetwerk. Om conversies te meten krijgen wij een individuele conversioncookie van Google, waarmee wij statistieken opstellen. Wij krijgen echter alleen het totale aantal gebruikers door, die op onze advertentie hebben geklikt en die zijn doorgestuurd naar een pagina met een Conversion Tracking-tag. Wij ontvangen geen persoonsgegevens die het mogelijk maken om conclusies te trekken over de gebruiker.

Bing Ads Conversion

Wij gebruiken de onlinemarketingtool Bing Ads Conversion om advertenties te plaatsen in de zoekresultaten van Bing, Yahoo en MSN en op websites van derden. Om conversies te meten krijgen wij een individuele conversioncookie van Microsoft, waarmee wij statistieken opstellen. Wij krijgen echter alleen het totale aantal gebruikers door, die op onze advertentie hebben geklikt en die zijn doorgestuurd naar een pagina met een Conversion Tracking-tag. Wij ontvangen geen persoonsgegevens die het mogelijk maken om conclusies te trekken over de gebruiker.

Hotjar

Hotjar is een webanalysedienst voor het meten van het succes van reclamecampagnes, die dient om optimalisatiestrategieën te ontwikkelen. De hiermee verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt verzonden naar Hotjar. Vervolgens worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen gemaakt, die echter niet worden samengevoegd met persoonsgegevens, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend. Na het wegvallen van het doeleinde en na gebruik door ons worden de in dit verband verzamelde gegevens gewist. Dit is een aanbod van Hotjar Limited, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta, Europa (www.hotjar.com).

5.4 Marketingcookies

Onze marketingcookies zorgen er met uw toestemming volgens art. 6 lid 1 zin 1 sub A AVG voor, dat wij aan u niet te veel reclame op websites van partners laten zien, maar alleen die producten uit ons assortiment die voor u bijzonder interessant zouden kunnen zijn.

Google Ads Remarketing en Google Analytics Advertising

Via deze diensten maken wij reclame voor onze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Hiervoor wordt bij het bezoek aan deze website het Remarketing-cookie geplaatst en/of het Analytics-cookie van Google gebruikt. Beide cookies maken in dit geval automatisch door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de door u bekeken pagina’s op interessen gebaseerde reclame mogelijk. Na het wegvallen van het doeleinde en na gebruik van Google Dynamic Remarketing en Google Analytics door ons worden de in dit verband verzamelde gegevens gewist.

Een verdergaande gegevensverwerking vindt alleen plaats, indien u Google toestemming heeft gegeven dat uw web- en app-browserverloop door Google wordt gekoppeld aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account wordt gebruikt voor het personaliseren van advertenties die u op internet ziet. Bent u in dit geval tijdens het bezoek aan onze website ingelogd bij Google, dan gebruikt Google uw gegevens samen met gegevens uit Google Analytics om doelgroeplijsten voor computeroverkoepelende remarketing op te stellen en te bepalen. Hiervoor worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

Bing Ads Remarketing

Via Bing Ads maken wij reclame voor onze website in de zoekresultaten van Bing, Yahoo en MSN en op websites van derden. Hiervoor wordt bij het bezoek aan deze website een cookie geplaatst, dat automatisch door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de door u bekeken pagina’s op interessen gebaseerde reclame mogelijk maakt. Na het wegvallen van het doeleinde en na gebruik door ons worden de in dit verband verzamelde gegevens gewist.

AWIN

AWIN is een Duits affiliate-netwerk. Via affiliate-advertising stellen wij onze advertenties ter beschikking aan verkooppartners voor hun websites. Doel van het cookie, dat geen persoonsgegevens opslaat, is het meten van commissies tussen ons en onze partners. Dit is een aanbod van AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn (www.awin.com/nl).


6. Sociale media

Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms dient om de actieve communicatie met onze klanten en belangstellenden te verbeteren en om informatie over onze producten en acties te verstrekken. U moet uzelf actief aanmelden bij het betreffende netwerk. Onlineprinters geeft geen persoonsgegevens of gebruiksgerelateerde gegevens door aan deze aanbieders. Onze webshop bevat alleen links naar de sociale media.

 

Indien u toestemming heeft gegeven aan de betreffende sociale media-exploitant in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG, worden uw gegevens bij een bezoek aan deze sociale media-platforms automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden en op basis van deze gegevens worden met behulp van pseudoniemen gebruikersprofielen opgesteld. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties te plaatsen op en buiten de platforms, die waarschijnlijk overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden doorgaans cookies gebruikt. Meer informatie over verwerking en gebruik van gegevens door de desbetreffende sociale media-exploitant, evenals een mogelijkheid om contact op te nemen en uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de gelinkte privacyverklaringen. Als de betreffende aanbieder in een derde land is gevestigd, is onze samenwerking gebaseerd op de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van het bezoek van onze desbetreffende aanwezigheid vindt plaats op basis van een regeling tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken volgens art. 26 AVG.

Facebook

Facebook is een aanbod van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (“Facebook Ireland”). De informatie die door Facebook Ireland automatisch wordt verzameld over uw gebruik van onze online-aanwezigheid op Facebook wordt over het algemeen verzonden naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Meer informatie en privacybeleid: https://nl-be.facebook.com/privacy/explanation

Twitter

Twitter is een aanbod van Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland (“Twitter”). De informatie die door Twitter automatisch wordt verzameld over uw gebruik van onze online-aanwezigheid op Twitter wordt over het algemeen verzonden naar een server van Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA en daar opgeslagen. Meer informatie en privacybeleid: https://twitter.com/en/privacy

Instagram

Instagram is een aanbod van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (“Facebook Ireland”). De informatie die door Facebook Ireland automatisch wordt verzameld over uw gebruik van onze online-aanwezigheid op Instagram wordt over het algemeen verzonden naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Meer informatie en privacybeleid: https://help.instagram.com/519522125107875

Google YouTube

YouTube is een aanbod van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). De informatie die door Google automatisch wordt verzameld over uw gebruik van onze online-aanwezigheid op YouTube wordt over het algemeen verzonden naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA en daar opgeslagen. Meer informatie en privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

LinkedIn

LinkedIn is een aanbod van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”). De informatie die door LinkedIn automatisch wordt verzameld over uw gebruik van onze online-aanwezigheid op LinkedIn wordt over het algemeen verzonden naar een server van LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA en daar opgeslagen. Meer informatie en privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Xing

Xing is een netwerk voor beroepsmatige contacten. Xing is een aanbod van New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Meer informatie en privacybeleid: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy


7. Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • volgens art. 15 AVG bestaat het recht inzage te verlangen in de door ons van u verwerkte persoonsgegevens en in de in dit artikel omschreven informatie;
 • volgens art. 16 AVG bestaat het recht onverwijld rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of vervollediging van onvolledige persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te verlangen;
 • volgens art. 17 AVG bestaat het recht te verlangen dat uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij verdere verwerking nodig is:
  • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  • voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
  • om redenen van algemeen belang of
  • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • volgens art. 18 AVG bestaat het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen indien:
  • de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist;
  • de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet;
  • wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of
  • u overeenkomstig art. 21 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;
 • volgens art. 20 AVG bestaat het recht uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
 • volgens art. 77 AVG bestaat het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit in het land waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek heeft of waar ons bedrijf is gevestigd.

Recht van bezwaar

Wanneer wij ter behartiging van onze in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen persoonsgegevens zoals boven toegelicht verwerken, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking. Wanneer de verwerking ten behoeve van direct marketing plaatsvindt, kunt u dit recht te allen tijde zoals boven beschreven uitoefenen. Indien de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, kunt u gebruikmaken van uw recht van bezwaar vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Na het uitoefenen van uw recht van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Dit geldt niet wanneer de persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde verwerken. 


8. Contact Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, bij inzage in of bij rectificatie of beperking van de verwerking of het wissen van gegevens evenals het intrekken van verleende toestemmingen of bewaar tegen een bepaald gebruik van gegevens kunt u zich wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming:

 

Onlineprinters GmbH
Andreas Neuer
Dr.-Mack-Straße 83 
90762 Fürth 

Duitsland

 

2020-10-01

 

PDF-Download

Dit bestand kunt u opslaan en/of afdrukken. Klik hier.

Om het bestand te openen benodigd u Adobe Reader. Klik hier om dit programma gratis te downloaden.