Afbeelding van

Goed

4.39/5.00

Betrouwbare webshop

Klantenservice:  02 588 70 38   Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur  |  Contactformulieren

Privacy verklaring

1. Gegevensbescherming algemeen

De gegevensbescherming in de door ons gebezigde praktijk is conform de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de Duitse telemediawet (TMG).

Onlineprinters GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 91413 Neustadt a. d. Aisch, Duitsland, is de verantwoordelijke instantie die de gegevens verzamelt.

2. Verzameling, verwerking en gebruikmaking van persoonsgegevens

U kunt onze pagina bezoeken zonder gegevens over uzelf te verstrekken. Wij komen alleen de naam van uw internetprovider, de website waarvandaan u ons bezoekt en de websites die u bij ons bekijkt te weten. Deze gegevens worden uitsluitend geanalyseerd om ons aanbod te verbeteren en kunnen niet worden herleid naar uw persoon.

Persoonsgerelateerde gegevens worden alleen verzameld, wanneer u ons deze meedeelt in het kader van een contactaanvraag of uw bestelling met het gelijktijdig aanmaken van een klantenaccount. Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens om uw bestelling uit te voeren en af te handelen of om uw aanvraag te beantwoorden. Uw gegevens worden doorgegeven aan het verzendbedrijf dat is belast met de levering, wanneer dit voor levering van de artikelen noodzakelijk is. Om betalingen af te handelen, geven wij uw betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die is belast met de betaling of aan de tijdens het bestelproces geselecteerde betalingsdienstverlener.

Wanneer u zich voor de nieuwsbrief aanmeldt, wordt uw e-mailadres gebruikt voor eigen reclamedoeleinden, totdat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt. U kunt zich te allen tijde in uw klantenaccount voor de nieuwsbrief afmelden, in de nieuwsbrievenadministratie of via de afmeldlink in elke toezending. 

Wanneer wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een artikel of een geleverde dienst en u hier geen bezwaar tegen hebt gemaakt, behouden wij ons voor u regelmatig aanbiedingen per e-mail toe te sturen over soortgelijke producten als de reeds gekochte uit ons assortiment. U kunt bezwaar maken tegen deze gebruikmaking van uw e-mailadres door een bericht naar ons te sturen of te klikken op de afmeldlink in de e-mails zelf, zonder dat hiervoor andere dan de verzendkosten volgens de basistarieven ontstaan.

3. Kredietwaardigheid controle en scoring

Indien wij vooraf prestaties leveren, bijv. bij een aankoop op rekening, behouden wij ons het recht voor om ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen indien nodig kredietwaardigheidsinformatie op basis van wiskundig-statistische procedures bij de hierna vermelde economische informatiebureaus in te winnen. Hiervoor geven wij de voor de kredietwaardigheidscontrole vereiste personengerelateerde gegevens door en gebruiken de ingewonnen informatie omtrent de statistische waarschijnlijkheid van een uitblijven van betaling voor een evenwichtige beslissing over reden, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (score-waarden) bevatten, die op grond van economisch erkende wiskundig-statistische procedures worden berekend en waarbij in de berekening onder andere adresgegevens opgenomen zijn. 

Uw beschermenswaardige belangen worden conform de wettelijke bepalingen in acht genomen. U kunt bij de desbetreffende economische informatie ook informatie ontvangen over de van u opgeslagen gegevens. 

De informatie wordt bij de volgende economische informatiebureaus ingewonnen: 

Creditreform Nürnberg Aumüller KG, Theodorstraße 11, 90489 Nürnberg
Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt

SCHUFA Holding AG, Verbraucherservicezentrum, Postfach 56 40, 30056 Hannover resp. SCHUFA Holding AG, Komoranweg 5, 65201 Wiesbaden

4. Anonieme gegevensverzameling

Econda

Voor de op de behoefte afgestemde vormgeving en voor de optimalisatie van deze website worden door oplossingen en technologieën van econda GmbH (www.econda.com) geanonimiseerde gegevens geregistreerd en opgeslagen en aan de hand van deze gegevens gebruikersprofielen met gebruikmaking van pseudoniemen aangemaakt. Cookies kunnen worden gebruikt met als doel om de internet browser te herkennen.  Echter, gebruikersprofielen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker niet met gegevens over de houder van het pseudoniem gecombineerd. In het bijzonder worden de IP-adressen onmiddellijk na ontvangst onleesbaar gemaakt waardoor een toewijzing van gebruikersprofielen aan IP-adressen niet mogelijk is. Bezoekers van deze website kunnen te allen tijde, ook voor altijd, bezwaar maken tegen deze gegevensregistratie en -opslag via de volgende link: hier bezwaar maken

U kunt onze website principieel bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent. Wij komen alleen de naam van uw internetprovider, de website waarvandaan u ons bezoekt en de websites die u bij ons bekijkt te weten. Deze informatie wordt geanalyseerd voor statistische doeleinden. U blijft hierbij als afzonderlijke gebruiker anoniem.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenoemde "cookies", dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website worden in de regel verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht. Bovendien hebben wij Google Analytics op deze website uitgebreid met de code "anonymizeIP". Dit garandeert de anonimisering van uw IP-adres, zodat alle gegevens anoniem worden verzameld. Alleen in speciale gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Wij gebruiken Google Analytics inclusief de functies van Universal Analytics. Dankzij Universal Analytics kunnen wij de activiteiten op onze pagina's apparaatoverkoepelend analyseren (bijv. bij toegang via een laptop en later via een tablet). Dit wordt mogelijk gemaakt door de toewijzing van een user-ID onder een pseudoniem aan een gebruiker. Een dergelijke toewijzing vindt bijvoorbeeld plaats wanneer u zich registreert voor een klantenaccount of zich aanmeldt bij uw klantenaccount. Er worden echter geen persoonsgegevens naar Google doorgestuurd. Ook wanneer er met Universal Analytics extra functies aan Google Analytics worden toegevoegd, betekent dit niet dat dat gepaard gaat met een beperking van maatregelen betreffende de privacybescherming zoals IP-masking of de browser-add-on.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere, met het gebruik van de website en het gebruik van internet verbonden diensten tegenover de website-exploitant te leveren. U kunt de opslag van de cookies voorkomen door dit in de software van uw browser in te stellen; wij maken u er echter op attent dat u in dat geval eventueel niet van alle functies van deze website gebruik zult kunnen maken.

Bovendien kunt u de registratie van de door het cookie verzamelde en op het gebruik van de website gebaseerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Als alternatief voor de browser-add-on, met name bij browsers op mobiele apparaten, kunt u de registratie door Google Analytics bovendien verhinderen door te klikken op deze link: "Google Analytics deactiveren". Er wordt een opt-out-cookie ingesteld, dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert. Het opt-out-cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website, en wordt op uw apparaat opgeslagen. Wanneer u de cookies in deze browser wist, moet u het opt-out-cookie opnieuw instellen.

Wij maken verder gebruik van Google Analytics om gegevens uit DoubleClick-cookies en AdWords te analyseren voor statistische doeleinden. Wanneer u dat niet wilt, kunt u dit deactiveren via de advertentie-instellingen http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl.

5. Gecodeerde gegevensoverdracht via SSL

Uw vermelde gegevens worden gecodeerd verzonden om misbruik door derden tegen te gaan. SSL (Secure Socket Layer) is een veiligheidstechnologie, die ervoor zorgt dat uw persoonlijke gegevens incl. cerditcardinformatie, uw login-gegevens en uw manier van betalen veilig via internet worden getransfereerd. Betalingsgegevens worden zodanig gecodeerd, dat ze alleen leesbaar zijn voor het betalingssysteem.  

Welke van uw gegevens worden gecodeerd verzonden?  

  • Persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer enz.) 
  • Login-gegevens (gebuikers-ID en wachtwoord)
  • Alle geselecteerde betaalwijzen, credticard- en rekeninginformatie

6. Gebruik van cookies

Op verschillende pagina's maken wij gebruik van cookies om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en de toepassing van bepaalde functies mogelijk te maken. Zogeheten "cookies" zijn kleine informatiebestanden die uw browser op uw computer kan plaatsen. Het bewaren van een cookie-bestand wordt ook "een cookie plaatsen" genoemd. 

U kunt uw browser zelf naar eigen wens zodanig instellen, dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd, in afzonderlijke gevallen over de acceptatie beslist of cookies principieel accepteert of principieel weigert. 

Onze onlineshop is zodanig geprogrammeerd dat u onafhankelijk van uw cookie-instellingen in de browser uw bestellingen kunt uitvoeren. 

Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden toegepast, bijv. om te herkennen dat uw pc al een keer verbinding met een webaanbod heeft gehad (permanente cookies) of om het als laatste bekeken artikel op te slaan (sessie cookies). Wij passen cookies toe om u meer gebruikerscomfort te bieden, bijv. doordat bij vervolgbestellingen de gebruikers-ID voor de aanmelding al is ingevuld (het wachtwoord moet bij ons om veiligheidsredenen uiteraard altijd persoonlijk worden ingevoerd) en om de reclamepartners voor bemiddelingsdiensten provisies te kunnen geven. 

Wij werken samen met reclamepartners, die ons helpen om het internetaanbod en de website voor u een interessantere inhoud te geven. Daarom worden bij een bezoek aan onze website ook cookies van partnerbedrijven (cookies van derden, zgn. Third-Party-Cookies) op uw harde schijf opgeslagen. Hierbij gaat het om tijdelijke cookies, die automatisch na de vastgestelde tijd worden verwijderd. Cookies van reclamepartners worden in de regel na een paar dagen of na maximaal 24 maanden verwijderd, in uitzonderlijke gevallen soms ook na enkele jaren.

Het is onze partnerbedrijven echter niet toegestaan dan wel technisch niet mogelijk om via onze website personengerelateerde gegevens via cookies te verkijgen, te verwerken of te gebruiken. De meeste van de door ons toegepaste cookies worden na beëindiging van de browsersessie weer van uw harde schijf verwijderd (sessie cookies). Andere cookies blijven op uw computer en maken het voor ons mogelijk om uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). 

Door de manier waarop wij in onze onlineshop cookies toepassen ontstaan er voor u geen nadelen noch risico's. Om onze comfortfuncties te kunnen gebruiken adviseren wij u om cookies voor onze website te accepteren.

7. Online-advertentieprogramma

Wij gebruiken het online-advertentieprogramma "Google AdWords" en in het kader van Google AdWords de Conversion Tracking Tool. Het cookie voor Conversion Tracking wordt geplaatst als een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor persoonlijke identificatie.

Wanneer de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de AdWords-klant bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar deze pagina. Iedere klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. 

De door het Conversion-cookie ingewonnen informatie is bedoeld om Conversion-statistieken voor AdWords-klanten aan te maken, die hebben gekozen voor Conversion Tracking. Aan de klanten wordt het totale aantal gebruikers meegedeeld, die op hun advertentie hebben geklikt en werden doorgestuurd naar een van een Conversion Tracking-tag voorziene pagina. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. 

Wanneer u cookies voor Conversion Tracking wilt deactiveren, kunt u uw browser zodanig instellen dat cookies van het domein "googleadservices.com" worden geblokkeerd. 

Meer informatie omtrent ons privacybeleid in het kader van het online-advertentieprogramma Google AdWords vindt u op http://www.google.nl/int/nl/privacy/ads/

Wij maken gebruik van re-targeting-technologieën, om het internetaanbod voor u een interessantere inhoud te geven. Met deze techniek kunnen wij ons op de websites van onze partners met reclame richten tot internetgebruikers die al belangstelling hebben getoond voor onze shop en onze producten.  Wij zijn ervan overtuigd dat het tonen van gepersonaliseerde reclame, gericht op de interesse, in de regel interessanter is voor de internetgebruiker, dan reclame die geen persoonlijke samenhang heeft. Het tonen van reclame op de pagina's van onze partners vindt plaats op basis van een cookie-technologie en een analyse van het voorafgaande surfgedrag. Deze vorm van reclame vindt volkomen anoniem plaats. Er worden geen persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan uw persoonsgerelateerde gegevens gekoppeld.

De volgende partner plaatst cookies op onze website:  Criteo 

De cookies van Criteo kunnen te allen tijde hier gedeactiveerd worden. 

In uw browser kunt u instellen, dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u daarvoor toestemming geeft. Wanneer u de cookies van onze dienstverleners en partners niet wilt accepteren, kunt u de instelling in uw browser "Cookies van derden blokkeren" selecteren.

In de regel wordt in de menubalk van uw webbrower via de Help-functie weergegeven hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en reeds ontvangen cookies kunt uitschakelen.

8. Intrekken van toestemmingen

U heeft de onderstaande toestemming eventueel uitdrukkelijk gegeven. Wij willen u erop attent maken, dat u uw toestemming te allen tijde met uitwerking voor de toekomst kunt herroepen. 

Abonnement op de nieuwsbrief:

Wilt u graag op de hoogte blijven? 

Wij actualiseren voortdurend onze prijzen en breiden ons assortiment en onze service uit. Registreert u zich nu voor onze nieuwsbrief om altijd de meest recente informatie te ontvangen. U kunt het abonnement op ieder tijdstip in uw klantenrekening resp. in de nieuwsbrievenadministratie weer opzeggen.

9. Gegevensinformatie en wijzigingswensen

Conform het Duitse Bundesdatenschutzgesetz (wet op de gegevensbescherming) heeft u recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en evt. recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. 

Informatie, wis- en correctiewensen m.b.t. uw gegevens en graag ook suggesties kunt u altijd naar onze gegevensbeschermer sturen: 

Andreas Neuer
Gegevensbeschermer
E-mail: dataprotection@onlineprinters.be

PDF-DOWNLOAD

Hier vindt u onze privacy verklaring als afdrukbaar PDF-bestand om te downloaden.

© 2009 diedruckerei.de, Shoplösung powered by WEBSALE AG