Klimaatverandering is momenteel één van de grootste uitdagingen en houdt zowel particulieren als bedrijven bezig. Als onlinedrukkerij die zeer begaan is met het milieu, nemen wij onze verantwoordelijkheid. Daarom breiden wij onze betrokkenheid bij de bescherming van het milieu, in samenwerking met de klimaatbeschermingsspecialist ClimatePartner, verder uit: Al het drukwerk van producten van ONLINEPRINTERS op kringlooppapier is nu klimaatneutraal geproduceerd –zonder extra kosten voor u. Daarmee voldoen wij aan de vraag van veel klanten naar klimaatneutrale alternatieven en meer duurzaamheid. 

Wat betekent dat voor u? Al het bij ons geproduceerde drukwerk op kringlooppapier of kringloopkarton is klimaatneutraal geproduceerd en mag worden gekenmerkt met het label "klimaatneutraal". Ook dat kost u niets. 

Wie kiest voor kringlooppapier, levert door dit milieuvriendelijke alternatief al een bijdrage aan de bescherming van het milieu. Wij zetten deze aanpak nu consequent voort en garanderen de klimaatneutraliteit van het drukwerk op kringlooppapier door onze samenwerking met de klimaatbeschermingsspecialist.

Berekening van de Carbon Footprint

Voor de klimaatneutraliteit hebben wij de CO2-voetafdruk van de gedrukte producten op kringlooppapier berekend met ClimatePartner. Compensatie van CO2-emissies is behalve het voorkomen en verminderen ervan, een verdere, belangrijke stap voorwaarts in de bescherming van het klimaat als geheel. Om de compensatie te bepalen, wordt eerst de Product Carbon Footprint berekend: in ons geval van de inkoop via het drukken tot en met de levering van het drukwerk aan de klant.

Compensatie door klimaatbeschermingsprojecten

Wij willen de gecertificeerde klimaatneutraliteit voor ons drukwerk op kringlooppapier garanderen en ons tegelijkertijd regionaal inzetten, om daarmee ook een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het klimaat op onze standplaats te leveren. Daarom zetten wij in op een combinatie van twee klimaatbeschermingsprojecten: Ter plekke bomen planten en bescherming van het bos in het Braziliaanse Pará.
Meer informatie over de positieve gevolgen van de klimaatbeschermingsprojecten vindt u op https://www.climatepartner.com/15064-2009-1001.

Compensatie van de CO2-emissies is weliswaar het belangrijkste, maar zeker niet het enige aspect van onze samenwerking met ClimatePartner. De concentratie broeikasgassen is overal op aarde ongeveer gelijk, omdat de gassen zich gelijkmatig in de atmosfeer verdelen. Daarom raakt de CO2-uitstoot ook niet alleen de plaatsen waar deze wordt veroorzaakt, maar de gehele planeet. Andersom geredeneerd is het daarom niet belangrijk op welke plaats de emissies worden beperkt.

Gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten worden onderworpen aan strenge criteria. Een daarvan betreft de uitsluiting van dubbele tellingen. Dat betekent dat het positieve klimaateffect van de CO2-compensaties slechts aan één project mag worden toegeschreven. In de Europese Unie zijn er nauwelijks klimaatbeschermingsprojecten met bruikbare criteria, omdat de successen meestal een andere plaats worden toebedeeld. Ze worden vaak meegerekend bij de broeikasgasbalans van een land of bijvoorbeeld toegeschreven aan ecostroom. Onder andere om die reden zijn er veel klimaatbeschermingsprojecten in de zogenoemde ontwikkelingslanden. Deze voldoen eerder aan de criteria en zijn gewoonweg efficiënter.

Eco- en natuurproducten


Ontdek de grote verscheidenheid van onze eco- en natuurproducten – van klassieke gedrukte producten en eenvoudige vouwkaarten tot veganistische stickers.

 

Bosbescherming in Brazilië

De "Várzea" in Pará ligt aan de monding van de Amazone en vormt een geheel eigen ecosysteem met tien zeldzame plantensoorten. Dankzij de rivier is er veel veeteelt en akkerbouw, wat leidt tot ontbossing. Met het project "Ecomapuá" wordt 90.000 hectare bos in Pará beschermd tegen de commerciële bomenkap en daarmee wordt jaarlijks ongeveer 145.000 ton CO2 bespaard. Bovendien wordt de ontwikkeling van een van de armste regio's in het noordoosten van Brazilië gestimuleerd door het bieden van alternatieve inkomensbronnen en opleidingsmogelijkheden. Concreet werden er 300 arbeidsplaatsen in boomkwekerijen en voor de productie van en handel in acaibessen gecreëerd.

Het project is Verified Carbon Standard en Social Carbon gecertificeerd.

Ons drukwerk op kringlooppapier:

Kies voor het milieuvriendelijke alternatief, bestel uw marketingmateriaal van kringlooppapier en ondersteun daarmee actief de bescherming van het klimaat. Ons kringlooppapier is onderscheiden met de "der Blaue Engel" en is voor 100 % uit oud papier. Daardoor worden bestaande bossen ontzien. Dit papier bevat heel weinig schadelijke stoffen en is bij de productie minder belastend voor het milieu dan andere papiersoorten. Behalve klassieke marketingmaterialen zoals brochures, folders en visitekaartjes, is kringlooppapier verkrijgbaar in verschillende gramsgewichten, ook voor vouwkaarten of placemats.

Dit is ons kringlooppapier

Behalve 80 g/m², 110 g/m² en 170 g/m² wit kringlooppapier bieden wij bovendien 300 g/m² kringloopkarton aan. Meer informatie over de verschillende soorten papier vindt u in onze materiaalgids.