Afbeelding van
Catalogi

Goed

4.49/5.00

Betrouwbare webshop

Meer dan 1 milj. tevreden klanten
Gratis verzending
Spoeddruk en spoedzending
NLD | FRA

07 848 24 26   Ma-vr 8-17 u

Catalogi

Binnenwerk van de catalogi

Wanneer u catalogi wilt bestellen, heeft u drie mogelijkheden om de drukgegevens voor het binnenwerk naar ons toe te sturen:

  • Onze voorkeur: Doorlopende afzonderlijke pagina's in een PDF-bestand
  • Doorlopende afzonderlijke pagina's in meerdere PDF-bestanden
  • Afzonderlijke pagina's als afzonderlijke TIFF-, JPEG- of PDF-bestanden

Wij verzorgen het inslagschema van het binnenwerk van de catalogi, dat is het rangschikken en positioneren van de pagina's op het drukvel. Maak daarom in uw document met drukgegevens afzonderlijke pagina's aan in plaats van dubbele pagina's of exporteer doorlopende afzonderlijke pagina's in een PDF-bestand, wanneer u met dubbele pagina's hebt gewerkt.

Omslag van de catalogi

Wij hebben de drukgegevens voor de omslag van de catalogi volledig ingeslagen in een document met twee pagina's (buitenkant en binnenkant van de omslag, telkens inclusief rug) nodig. 

Vierzijdige omslag

Bij een vierzijdige omslag bevindt zich op de eerste pagina van uw document links de achterkant van de omslag (4), in het midden de rug in de desbetreffende breedte en rechts de voorkant of titelpagina (1). Datzelfde geldt voor het binnenwerk van de omslag op de tweede pagina van het document: Links ligt de binnenkant van de titelpagina (2), in het midden de rug en rechts de binnenkant van de achterkant (3).

Zeszijdige omslag

Wanneer u catalogi met een zeszijdige omslag wilt bestellen, dus met een flap voor of achter, moeten zowel de flap als de pagina waar de flap aan vastzit, vanwege de vouw in het document met drukgegevens ingekort worden aangemaakt.

  • Kant waar de flap zich bevindt: Breedte van de omslag − 2 mm
  • Flap: Breedte van de omslag − 12 mm

De breedte van de flap kan bovendien worden ingekort, wanneer een smallere flap wordt gewenst.

Bij een zeszijdige omslag met de flap aan de achterkant, ziet de rangschikking van de pagina's in het ingeslagen document met drukgegevens er als volgt uit: Op de eerste pagina van het document (buitenkant) bevindt de flap (5) zich links, 12 mm ingekort, in het midden de achterkant van de omslag (6), 2 mm ingekort, en rechts daarnaast de rug in de desbetreffende breedte en rechts aan de buitenkant de voorkant of titelpagina van de omslag (1). Op de tweede pagina van het document (binnenkant) ligt links de binnenkant van de titelpagina (2), in het midden de rug en rechts daarnaast de binnenkant van de rugzijde (3), 2 mm ingekort, en rechts aan de buitenkant de binnenkant van de flap (4), 12 mm ingekort.

Rugdikte berekenen

De rugdikte wordt berekend uit het aantal pagina's van het binnenwerk en het gramsgewicht van het papier:
rugdikte = aantal paginas binnenwerk : 2x papiergewicht: 1000

Voorbeeld:

Catalogus met 128 pagina's in het binnenwerk en een papiergewicht van 135 g/m²

Rugdikte = 128 : 2 x 135 : 1000 = 8,64 mm

Let op de veiligheidsafstand

Belangrijke teksten, logo's en andere afbeeldingen die niet mogen worden doorsneden, moeten op een afstand van ten minste 5 mm van de rand van het eindformaat worden geplaatst.

 

Meer informatie over de snijmarge en veiligheidsafstand

Afzonderlijke bestanden correct benoemen

Wanneer u ons het binnenwerk in meerdere bestanden met telkens één pagina of meerdere pagina's toezendt, dient u de bestanden zodanig te benoemen dat ze doorlopend zijn genummerd.

Voorbeeld: "Catalogus_01.pdf", "Catalogus_02.pdf", "Catalogus_03.pdf" enz.

Afzonderlijk aangemaakte omslagpagina's moeten eveneens duidelijk worden gemarkeerd.

Voorbeeld: "Catalogus-omslag_04_01.pdf", "Catalogus-omslag_02_03.pdf".

Lees meer informatie over het benoemen van bestanden van documenten met meerdere pagina's.