Spel- en zetfouten

Wij controleren uw drukgegevens noch op spelfouten noch op zetfouten. Controleer uw drukgegevens alvorens ze te uploaden.

Wanneer u hulp nodig heeft bij de vormgeving van uw drukbare product kunt u zich richten tot het team van onze vormgevingsservice. Hiervoor worden wel kosten berekend.