Commentaren en formuliervelden

Commentaren

Commentaren die zich in de PDF met drukgegevens bevinden, worden vóór het drukken automatisch gewist en niet afgedrukt.

Formuliervelden

De inhoud van formuliervelden in een PDF, die bijv. zijn bedoeld voor het invullen van naam, adres of telefoonnummer, worden in reguliere pagina-inhoud omgezet en ook afgedrukt.