Maximale inktbezetting

De maximale totale inktbezetting wordt berekend uit het totaal van de afzonderlijke kleurkanalen:
inktbezetting = C + M + Y + K 

Voorbeeld aan de hand van een donkerbruin oppervlak met de volgende waarden: 
80% cyaan, 100% magenta, 100% geel en 50% zwart. 

Daaruit ontstaat de totale inktbezetting als volgt: 
80 % C + 100 % M + 100 % Y + 50 % K = 330 % 

Productietechnisch is een maximale totale inktbezetting mogelijk van 330% ("ISO Coated v2", bij gestreken papier). Voor ongestreken papier ("PSO Uncoated") ligt de grens op max. 300%. U speelt echter op safe, wanneer u zowel voor gestreken als voor ongestreken papier max. 300% gebruikt. Bij de spoed- en expressoptie dient u de maximale totale inktbezetting idealiter zelfs te verlagen tot 260%, omdat bij hoge inktbezetting en korte drogingstijden niet kan worden uitgesloten dat er inkt op de volgende vellen terechtkomt.

Samenvatting:

  • Een inktbezetting van maximaal 300%
  • Op verschillende papiersoorten (offset-, kunstdrukpapier) kunnen gelijke kleurwaarden verschillend worden weergegeven