Brochures

Afhankelijk van het soort brochure verschillen de eisen aan uw drukgegevens:

 • Brochures zonder omslag
 • Brochures met vierzijdige omslag
 • Brochures met zeszijdige omslag

Brochures zonder omslag

Wanneer u brochures zonder extra omslag wilt bestellen, heeft u drie mogelijkheden om de drukgegevens naar ons te verzenden:

 • Onze voorkeur: Doorlopende afzonderlijke pagina's in een PDF-bestand
 • Doorlopende afzonderlijke pagina's in meerdere PDF-bestanden
 • Afzonderlijke pagina's als afzonderlijke TIFF-, JPEG- of PDF-bestanden

Brochures met vierzijdige omslag

Wanneer u brochures met een extra vierzijdige omslag wilt bestellen, heeft u drie mogelijkheden om de drukgegevens naar ons te verzenden:

 • Onze voorkeur: Doorlopende afzonderlijke pagina's in een PDF-bestand
 • Doorlopende afzonderlijke pagina's in meerdere PDF-bestanden
 • Afzonderlijke pagina's als afzonderlijke TIFF-, JPEG- of PDF-bestanden

Waarom hebben wij afzonderlijke pagina's nodig?

Wij verzorgen het inslagschema van het binnenwerk van de brochures, dat is het rangschikken en positioneren van de pagina's op het drukvel. Maak daarom in uw document met drukgegevens afzonderlijke pagina's aan in plaats van dubbele pagina's of exporteer doorlopende afzonderlijke pagina's in een PDF-bestand, wanneer u met dubbele pagina's hebt gewerkt.

Brochures met zeszijdige omslag

Wanneer u brochures met een extra zeszijdige omslag wilt bestellen, dus met een flap voor of achter, moet u ons de drukgegevens voor binnenwerk en omslag apart toesturen.

Binnenwerk

Bij de verzending van het binnenwerk van de brochures heeft u drie mogelijkheden:

 • Onze voorkeur: Doorlopende afzonderlijke pagina's in een PDF-bestand
 • Doorlopende afzonderlijke pagina's in meerdere PDF-bestanden
 • Afzonderlijke pagina's als afzonderlijke TIFF-, JPEG- of PDF-bestanden

Zeszijdige omslag

Wij hebben de drukgegevens voor de zeszijdige omslag van de brochures volledig ingeslagen in een document met twee pagina's (buitenkant en binnenkant van de omslag) nodig. De flap kan zich ofwel aan de voorkant of aan de achterkant van de brochures bevinden.

Zowel de flap als de pagina waar de flap aan vastzit, moeten vanwege de vouw in het document met drukgegevens ingekort worden aangemaakt:

 • Kant waar de flap zich bevindt: Breedte van de omslag − 2 mm
 • Flap: Breedte van de omslag − 5 mm

De breedte van de flap kan bovendien worden ingekort, wanneer een smallere flap wordt gewenst.
 

Deze afbeelding helpt u om de drukgegevens voor een brochure met zeszijdige omslag op de juiste wijze aan te maken.

Bij een zeszijdige omslag met de flap aan de achterkant, ziet de rangschikking van de pagina's in het ingeslagen document met drukgegevens er als volgt uit: Op de eerste pagina van het document (buitenkant) bevindt de flap (5) zich links, 5 mm ingekort, in het midden de rugzijde (6), 2 mm ingekort, en rechts de voorkant of titelpagina van de omslag (1). Op de tweede pagina van het document (binnenkant) ligt links de binnenkant van de titelpagina (2), in het midden de binnenkant van de rugzijde (3), 2 mm ingekort, en rechts de binnenkant van de flap (4), 5 mm ingekort.

Margetoename bij het vouwen van brochures

Bij het vouwen van brochures met een groot aantal pagina's kan een trapeffect ontstaan, de zogenoemde margetoename, omdat de pagina's in het midden van de brochure naar buiten worden geduwd.

De margetoename bij brochures ontstaat door het vouwen.

Om ervoor te zorgen dat objecten als paginanummers, lijnen en andere elementen die zich dichtbij de rand bevinden niet worden doorsneden of te dicht bij de rand van het papier staan, dient u al bij het samenstellen van drukgegevens rekening te houden met de margetoename.

De margetoename kan worden berekend met de volgende formule:

margetoename = aantal pagina's binnenwerk : 4x papiergewicht: 1000

Voorbeeld:

Brochures met 48 pagina's in het binnenwerk en een papiergewicht van 135 g/m²

Margetoename = 48 pagina's : 4x 135 g/m²: 1000 = 1,62 mm ≈ 1,6 mm

De 48 pagina's verdringen in het midden van de brochures ongeveer 1,6 mm papier. Wanneer de stapel wordt gevouwen, worden de middelste pagina's dus ca. 1,6 mm naar buiten gedrukt. Worden de brochures vervolgens afgesneden, dan zijn de pagina's in het midden ongeveer 1,6 mm korter dan die aan de buitenkant. Dit is vooral te herkennen aan elementen als de paginanummers, die dichtbij de rand van de pagina zijn geplaatst.

Let op de veiligheidsafstand

Belangrijke teksten, logo's en andere afbeeldingen die niet mogen worden doorsneden, moeten op een afstand van ten minste 5 mm van de rand van het eindformaat worden geplaatst.

Gebruik in uw design a.u.b. geen witte of gekleurde randen of kaders. Vooral bij kleine formaten als A6-vierkant, A6 en A5 adviseren wij de richtlijnen voor de snijmarge en veiligheidsafstand nauwkeurig in acht te nemen.

Afzonderlijke bestanden correct benoemen

Wanneer u ons het binnenwerk in meerdere bestanden met telkens één pagina of meerdere pagina's toezendt, dient u de bestanden zodanig te benoemen dat ze doorlopend zijn genummerd.

Voorbeeld: "Brochure_01.pdf", "Brochure_02.pdf", "Brochure_03.pdf" enz.

Afzonderlijk aangemaakte omslagpagina's moeten eveneens duidelijk worden gemarkeerd.

Voorbeeld: "Brochure-omslag_04_01.pdf", "Brochure-omslag_02_03.pdf".

Lees meer informatie over het benoemen van bestanden van documenten met meerdere pagina's.