Snijmarge/afloop

De snijmarge, ook wel afloop genoemd, geeft de rand aan die buiten het eindformaat van het drukwerk uitsteekt en door de snijmachine wordt verwijderd.

HET BELANGRIJKSTE IN ÉÉN OOGOPSLAG:

  • Snijmarge/afloop: omlopend 2 mm (indien niet anders aangegeven)
  • Veiligheidsafstand: 4 mm tot het eindformaat (indien niet anders aangegeven)

Maak uw drukgegevens aan met een snijmarge/afloop van omlopend 2 mm, indien niet anders aangegeven.

De snijmarge/afloop geeft de rand aan die buiten het eindformaat van het drukwerk uitsteekt en door de snijmachine wordt verwijderd.

Waarvoor is de snijmarge/afloop nodig?

Bij het afsnijden op het eindformaat kunnnen afwijkingen van maximaal een millimeter ontstaan.

De snijmarge/afloop is daarom bedoeld als speelruimte voor deze eventuele snijverschillen.

Veiligheidsafstand voor belangrijke design-elementen

Belangrijke grafische en tekstuele informatie die niet mag worden doorsneden, dient minimaal 4 mm van het eindformaat verwijderd te worden geplaatst, indien niet anders aangegeven.

Wanneer men de snijmarge/afloop daarbij rekent, dienen deze elementen dus ten minste 6 mm van de rand van het document met drukgegevens af te liggen.

De veiligheidsafstand zorgt ervoor dat er geen belangrijke grafische of tekstuele informatie wordt doorsneden.

Merktekens en hulplijnen

U kunt voor de vormgeving van uw drukbare product in het lay-outprogramma gebruikmaken van merktekens en hulplijnen (bijv. snij- of vouwmerktekens of fiducials). Bij het exporteren van het bestand met drukgegevens mogen deze echter niet mee worden uitgevoerd.

Wanneer dat om programmatechnische redenen niet mogelijk is, dient u bij het aanmaken van de drukgegevens alleen snijmerktekens in te voegen.