Resolutie

De resolutie van de drukgegevens bepaalt voor een groot deel de drukkwaliteit van het product. Voor een hoge detailnauwkeurigheid ("scherpte") dient u uw drukgegevens in de telkens vermelde resolutie aan te maken. Deze vindt u onder "data eisen" op de productpagina's in onze onlineshop.

HET BELANGRIJKSTE IN ÉÉN OOGOPSLAG:

  • resolutie: ten minste 300 dpi
  • Resolutie bij posters: ten minste 200 dpi
  • Resolutie bij displays, banners, vlaggen, plots, presentatiedisplays, PVC-zeildoeken, spanframes en tafelvlaggen: ten minste 150 dpi

Welke resolutie is voor mijn drukgegevens nodig?

In principe geldt voor de meeste gedrukte producten de richtwaarde 300 dpi in originele grootte – zowel voor het document met drukgegevens zelf als voor geïntegreerde afbeeldingen. Vooral bij grootformaat producten kan de vermelde waarde afwijken: Want hoe groter de afstand tussen motief en toeschouwer, des te lager kan de resolutie zijn.

Resolutie voor posters en geselecteerde reclamesystemen

Posters dienen te worden aangemaakt met ten minste 200 dpi in originele grootte, en reclamesystemen als displays, banners, vlaggen, plots, presentatiedisplays, PVC-zeildoeken, spanframes evenals tafelvlaggen met ten minste 150 dpi in originele grootte. Neem ook hier nota van de gegevens onder "data eisen" op de productpagina's in onze onlineshop.

Optimale versus lage resolutie

Een resolutie van 300 dpi is voor drukwerk optimaal.
Een resolutie van 72 dpi is voor drukwerk maar beperkt geschikt.

Schaal en interpolatie

Maak uw document met drukgegevens altijd aan in het gewenste uitgaveformaat, dus op de schaal 1:1. Hetzelfde geldt voor ingevoegde afbeeldingen. Vermijd het kunstmatig vergroten van afbeeldingen d.m.v. naderhand interpoleren/upgraden. Dit kan leiden tot kwaliteitsverliezen bij het drukken.