RESOLUTIE

Om kwaliteitsverlies te voorkomen, dienen uw gegevens (behalve de onderstaande uitzonderingen) met min. 300 dpi bij oorspronkelijke grootte te zijn aangemaakt. 

Logo's, teksten en grafieken die in het document zijn opgenomen moeten als vector of als afbeelding met min. 300 dpi zijn ingesloten, omdat deze anders bij de productie pixelig of onscherp worden. 

Het interpoleren van afbeeldingen moet worden voorkomen, omdat het maar heel zelden leidt tot betere resultaten bij de uitvoer van uw drukgegevens. 

Uw gegevens worden zonder controle van de resolutie in onze workflow verwerkt. 

Samenvatting:

  • Alle producten: min. 300 dpi (bij oorspronkelijke afbeeldingsgrootte)
  • Affiches: min. 200 dpi (bij oorspronkelijke afbeeldingsgrootte)
  • Reclamesystemen: min. 120 dpi (bij oorspronkelijke afbeeldingsgrootte)
    (geldt uitsluitend voor displays, banners, vlaggen, plots, contourdisplays, PVC-banners, spanramen, tafelvlaggen)